15 czerwca 2023

FORUM LIDERÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Ekotransformacja
w przedsiębiorstwie

Dni
Godzin
Minut

Ekotransformacja
w przedsiębiorstwie

Każda działalność podejmowana przez firmy ma wpływ na środowisko naturalne, przyczyniając się do jego stopniowej degradacji. Ekstremalne zjawiska naturalne takie jak pożary olbrzymich połaci lasów, powodzie, susze, zmiany temperatur dowodzą, że kryzys klimatyczny niestety stał się faktem. Koniecznością stało się zatem podejmowanie działań mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu przedsiębiorstw na środowisko i promowanie prośrodowiskowych rozwiązań. Z tego powodu ekotransformacja jest obecnie najpopularniejszym kierunkiem rozwoju dla organizacji, nie tylko ze względu na nakładane obowiązki prawne, ale również ze względu na możliwość wprowadzenia oszczędnościowych rozwiązań.

Warto na bieżąco aktualizować wiedzę na temat tego, jakie możliwości i obowiązki w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko mają firmy. Dlatego właśnie podczas tegorocznego FLOŚ skupimy się na zagadnieniach związanych z nowymi obowiązkami w zakresie raportowania niefinansowego oraz obliczania śladu węglowego. Pojawi się także tematyka odnawialnych źródeł energii, rozwiązań technicznych i możliwości finansowania proekologicznych rozwiązań.

Rejestracja na wydarzenie została zakończona

Rejestracja

Koszt uczestnictwa*

do 30 kwietnia 2023

550,00 PLN/os. + VAT

od 1 maja do 12 czerwca 2023

650,00 PLN/os. + VAT

Lokalizacja

Hotel Styl 70***

Studzienicka 58

43-211 Piasek k. Pszczyny

Program

Rejestracja uczestników

09:00 - 10:00

Oficjalne rozpoczęcie FLOŚ

10:00 - 10:15

Pakiet działań legislacyjnych, których założeniem jest  osiągnięcie celów klimatycznych i środowiskowych na rok 2030 oraz neutralności klimatycznej do 2050. Wprowadzenie do tematów związanych z  wyzwaniami przed jakimi staną polscy przedsiębiorcy.

10:15 – 10:30

Rozporządzenie dotyczące taksonomii ma na celu określenie, które działania gospodarcze można uznać za ekologicznie zrównoważone, a które nie spełniają wymagań związanych z ochroną środowiska. Jednakże przedsiębiorcy mogą napotkać problemy związane z jego wdrożeniem, podczas prelekcji poruszone zostaną tematy związane ze wspomnianymi problemami oraz wskazówki jak przygotować się do pozyskania finansowania dla swoich przedsięwzięć.

Przykłady praktycznych rozwiązań technicznych służących poprawie efektywności energetycznej w zakładach produkcyjnych oraz ich efekty energetyczne i ekologiczne.

Przerwa kawowa

11:30 – 12:00

Sposoby finansowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej – system Białych Certyfikatów oraz Fundusze Europejskie w perspektywie najbliższych lat

12:00 – 12:30

W wystąpieniu zostaną poruszone zagadnienia związane z rozszerzeniem zakresu odpowiedzialności prawnokarnej przedsiębiorstw za przestępstwa przeciwko ochronie środowiska, nowymi obowiązkami przedsiębiorstw związanymi z raportowaniem ESG oraz wprowadzaniem klientów w błąd poprzez nierzetelne informowanie o aspektach środowiskowych i społecznych związanych z działalnością przedsiębiorstwa lub produktami wytwarzanymi przez przedsiębiorstwo.

12:30 – 13:00

Przerwa obiadowa

13.00 – 14.00

Skutecznie zarządzać można tylko wtedy gdy jesteśmy w stanie zmierzyć efekty naszej działalności. Praktyczne zasady liczenia śladu węglowego z naciskiem na zakres 3, który stanowi największe wyzwanie dla przedsiębiorcy.

Podczas warsztatu zaprezentowana zostanie aplikacja internetowa służąca do określenia śladu węglowego w firmach w ramach projektu dofinansowanego z UE.

Panel dyskusyjny – sesja pytań oraz podsumowanie

15:00 – 15:30

Prelegenci

Specjalista ds. ochrony środowiska w SQD Alliance

Ekspert ds. Polityki Ekologicznej, ESG i Taksonomii w Banku Ochrony Środowiska

Radca prawny, Lider Praktyki Korporacyjnej w Piotr Kamiński Robert Kamiński Kancelaria Radców Prawnych Sp. p. z siedzibą w Rzeszowie.

Dyplomowany Analityk Finansowy CFA / NEGA-Energy

Rekomendowany Audytor Energetyczny ZAE / NEGA-Energy

Członek Zarządu SQDA

Trener / Konsultant / Auditor SQDA

Dyrektor Systemów Zarządzania, Inżynierii i Ochrony Środowiska SQDA

Patroni medialni

Poprzednie edycje

Organizator

Jesteśmy na rynku od 2006 roku

szkolimy około 17 000 osób rocznie

współpracujemy z blisko 2000 przedsiębiorstw