XV edycja FORUM LIDERÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

eCO2 energy

Bezpłatne wydarzenie online

Dni
Godzin
Minut
Sekund

8 grudnia 2021

W 2019 r. Parlament Europejski ogłosił kryzys klimatyczny. W związku z tym Komisja Europejska podjęła szereg inicjatyw mających na celu zwiększenie świadomości ekologicznej w społeczności krajów partnerskich. Zmiany w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dotyczyć będą w szczególności energetyki, transportu, usług i produkcji. Celem nadrzędnym jest osiągnięcie neutralności emisyjnej do 2050 r.

Co to oznacza w praktyce?
Już teraz przedsiębiorcy powinni ukierunkować swoje działania m.in. na analizę śladu węglowego oraz ocenę cyklu życia produktu, które to pozwolą oszacować efektywność ekologiczną, w tym zużycie energetycznych surowców nieodnawialnych. Ponadto jak najszybciej należy podjąć działania ograniczające zużycie energii w procesach świadczenia usług, produkcji i transportu. W tym przypadku koniecznym może być zastosowanie właściwych narzędzi pozwalających na określenie potencjału poprawy wyniku energetycznego przedsiębiorstwa. W efekcie te działania wpłyną również pozytywnie na wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Program Forum Liderów Ochrony Środowiska

08.12.2021 - Środa

9:30 - 10:00 - Logowanie uczestników

10:00 - 10:15

Rozpoczęcie

10:15 -11:00

Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych w kontekście optymalizacji zużycia energii

Kilka lat temu gospodarka emisyjna w przedsiębiorstwie opierała się na stosowaniu mniej lub bardziej rozbudowanej instalacji oczyszczającej gazy odlotowe.
W chwili obecnej dokonuje się korelacji pomiędzy rozwiązaniami organizacyjnymi, technologicznymi oraz technicznymi na podstawie analiz prowadzonych w poszczególnych obszarach ww. przedsiębiorstwa.
Należy zaznaczyć, iż przedmiotowe analizy dokonywane są w pełnym cyklu życia produktu, co umożliwia optymalizację zużycia materiałów i surowców, a także mediów w tym energii.

11:00 – 11:45

Zrównoważony rozwój w zarządzaniu aktywami – system zarządzania aktywami ISO 55001:2017

Prelekcja/wykład jest skierowana/y do każdego rodzaju organizacji, która chce skutecznie zarządzać swoimi aktywami. Norma ISO 55001 nie jest standardem nowym – jej wydanie się datuje się na rok 2014. Nie jest również standardem szeroko rozpowszechnionym, aczkolwiek w ostatnim czasie obserwuje się dość duże zainteresowanie zarządzaniem aktywami. Coraz częściej pojawiają się dokumentacjach przetargowych wymagania dotyczące wdrożenia tego standardu.
Wydaje się, że w najbliższych latach norma ISO 55001 może stać się istotnym elementem rynku wdrożeń i certyfikacji systemów zarządzania.

11:45 - 12:15 - Przerwa

12:15 – 13:00

Energia z OZE jako zabezpieczenie przed wzrostem cen energii elektrycznej

Na przestrzeni ostatnich lat obsługujemy z Partnerami kierunkowymi firmy z zakresu optymalizacji energetycznej. Zmiany zachodzące w tym obszarze wymuszają na właścicielach firm małych, średnich i dużych modyfikację dotychczasowych umów i rozwiązań w przedsiębiorstwach. Współpracę z Państwa firmą możemy oprzeć na analizie dokumentów podstawowych dot. sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej i paliwa gazowego, w celu zoptymalizowania kosztów stałych lub wykonać szerszą analizę. Ponadto dobieramy programy wspierające finansowanie audytów tematycznych w przedsiębiorstwach, jeżeli takowe są wymagane oraz obsługujemy audyty energetyczne ustawowe. Mając na celu zminimalizowanie kosztów stałych związanych z energią elektryczną, dopasowujemy rozwiązania, m.in. Instalacje PV, banki energii, pompy ciepła, kogenerację i inne.

Będę miała przyjemność przedstawić Państwu nieco historii rynku energii w Polsce. Tendencje rynkowe, projekty które są już wdrażane oraz te, które niebawem będą miały zastosowanie dla Firm. Z przyjemnością odpowiem na pytania i pozostaję w kontakcie, aby zoptymalizować koszty w Państwa Firmie.

13:00 - 13:45

Analiza śladu węglowego – zużycie zasobów nieodnawialnych

Pojęcie „ślad węglowy” używane jest w chwili obecnej głównie w kontekście eko-wizytówki przez duże i rozpoznawalne marki branżowe.
Tymczasem pod ww. pojęciem kryje się mierzalny wskaźnik wpływu danego produktu lub organizacji na warunki klimatyczne w ujęciu regionalnym i globalnym, na podstawie którego świadomy przedsiębiorca może zbudować efektywny system zarządzania zużywanymi zasobami nieodnawialnymi.

13:45 - 14:30

Wykorzystanie diagnostyki maszyn do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Podczas prelekcji przedstawione zostaną korzyści z wprowadzenia cyfrowych rozwiązań EMERSON, które umożliwiają optymalizację procesu produkcyjnego . Krótko omówiony będzie również proces wdrażania tych rozwiązań, oraz szacunkowe korzyści jakie przynosi transformacja cyfrowa zakładu. Skupimy się w tym przypadku głównie na procesach w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, metalurgicznym.

14:30 - 15:00 - Podsumowanie

Prelegenci

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. - Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Dyrektor Systemów Zarzadzania i Ochrony Środowiska SQDA

Forum Liderów Ochrony Środowiska 2021

Rejestracja na tegoroczną edycję zakończona

Organizator

jesteśmy na rynku od 2006 roku


szkolimy około 17 000 osób ROCZNIE


współpracujemy z blisko 2000 przedsiębiorstw

Poprzednie edycje