Joanna Leoniewska-Gogola

Liderka zespołu circular economy w Polsce i Europie Środkowej, Deloitte

W zespole Sustainability & Economics zajmuje się doradztwem dla sektora publicznego oraz prywatnego w obszarze circular economy oraz w kierunku znalezienia linku pomiędzy efektywnym ekonomicznie a ekologicznie gospodarowaniu odpadami.

Doradza przedsiębiorstwom w dostosowaniu się do polityk krajowych oraz UE, badając wpływ ich działalności na środowisko. Specjalizuje się w tworzeniu zrównoważonych, cyrkularnych modeli biznesowych i strategii transpozycji w kierunku GOZ również w kontekście raportowania niefinansowego CSRD. Pomaga również firmom w dostosowaniu systemów informatycznych do wspierania zarządzania oraz monitorowania wdrożonych działań.

Współpracuje w ramach łańcucha wartości w organizacjach takich jak Konfederacja Lewiatan oraz Krajowa Izba Gospodarcza.

Prelekcja

Poznaj innych prelegentów