Bartłomiej Kozek

Konsultant w Zespole ESG, Climate & Nature w KPMG Consulting

Konsultant w Zespole ESG, Climate & Nature w KPMG Consulting. Zajmuje się kwestiami, związanymi z wdrażaniem rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ), a także ochrony różnorodności biologicznej i ochrony ekosystemów. Popularyzator wiedzy na temat dekarbonizacji oraz wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju w modelach biznesowych firm.

Prelekcja

Poznaj innych prelegentów