Monika Strzemińska

Kierownik referatu ds. opłat za korzystanie ze środowiska i wniosków BDO  w Urzędzie Marszałkowskim

Kierownik referatu ds. opłat za korzystanie ze środowiska i wniosków BDO  w Urzędzie Marszałkowskim w Departamencie Ochrony Środowiska, Ekologii i Opłat Środowiskowych. Tematyką opłat za korzystanie ze środowiska zajmuje się od 20 lat. Absolwentka Politechniki Śląskiej Wydziału Górnictwa i Geologii o specjalizacji ochrony środowiska gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera. W ramach swoich działań prowadziła liczne szkolenie, oraz wystąpienia na  konferencjach, jest autorem publikacji do czasopisma „Ekologia” wydawanego przez Polską Izbę Ekologii. Ponadto zajmuje się tematyką bazy danych o odpadach (BDO) i w tym zakresie prowadzi liczne szkolenia i wystąpienia dla różnego rodzaju instytucji związanych tematyką ochrony środowiska.

Prelekcja

Poznaj innych prelegentów