FLOŚ 2024

6 czerwca 2024 roku w Park Hotel Diament Katowice odbyła się XVII edycja Forum Liderów Ochrony Środowiska, pod hasłem „ESG: Droga do sukcesu w biznesie”. Był to niewątpliwie intensywny dzień, pełen fachowej wiedzy i inspirujących treści. Na uczestników czekały bowiem merytoryczne prelekcje dotyczące tematyki związanej ze zrównoważonym rozwojem, panel dyskusyjny, a także możliwość konsultacji z ekspertami. Nie zabrakło również okazji do nawiązania ciekawych kontaktów i wymiany doświadczeń.

Wydarzenie rozpoczęło się prelekcją inauguracyjną Donata Thomanka, Członka Zarządu SQD Alliance oraz Luka Palmena, Menedżera ds. Innowacji i Kooperacji SA&AM, zatytułowaną „Klimat – dlaczego ja?”. Prelegenci poruszyli palące kwestie zmian klimatu, podkreślając odpowiedzialność każdego człowieka i biznesu za działania na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Następnie uczestnicy mogli zapoznać się z prelekcjami ekspertów:

  • Wykładem Patrycji Żupy-Marczuk, poświęconym obowiązkowi raportowania ESG w zakresie standardów środowiskowych. Ekspertka omówiła wyzwania, jakie stoją przed firmami w związku z nowymi regulacjami, a także przedstawiła praktyczne rozwiązania ułatwiające wdrożenie obowiązków raportowania.
  • Prezentacją, którą wygłosił Mariusza Gołąb, dotyczącą tematyki ryzyk i szans związanych z adaptacją do zmian klimatu. Prelegent wskazał na kluczowe kroki, jakie firmy mogą podjąć, aby dostosować się do zmieniających się warunków klimatycznych i ograniczać ryzyka oraz czerpać korzyści z procesu transformacji klimatycznej.
  • Wystąpieniem Adama Dyczkowskiego oraz Bartłomieja Kozka, zatytułowanym „Od redukcji emisji po offsetowanie – tworzenie spójnej strategii dekarbonizacji”. Eksperci zaprezentowali kompleksowe podejście do dekarbonizacji, obejmujące redukcję emisji gazów cieplarnianych i kompensację nieuniknionych emisji za pomocą offsetowania.
  • Prelekcją Leszka Rzeszowskiego na temat działań technicznych wpływających na redukcję śladu węglowego i poprawę efektywności energetycznej oraz ich finansowania. Prelegent przedstawił programy i instrumenty finansowe wspierające firmy w realizacji celów klimatycznych oraz na przykładzie wybranych case’ów pokazał korzyści biznesowe ze zrealizowanych projektów w poprawę efektywności energetycznej.
  • Wystąpieniem Jolanty Baran poświęconym ekoprojektowaniu jako instrumentowi doskonalenia charakterystyki środowiskowej produktów w cyklu życia. Ekspertka omówiła korzyści płynące z wdrażania zasad ekoprojektowania oraz przedstawiła praktyczne przykłady ich zastosowania.
  • Prezentacją Joanny Leoniewskiej-Gogoli na temat polityki cyrkularności jako odpowiedzi na obowiązek raportowania wykorzystania zasobów i GOZ w ramach Dyrektywy CSRD. Prelegentka podkreśliła znaczenie gospodarki o obiegu zamkniętym dla zrównoważonego rozwoju i przedstawiła strategie wdrażania zasad cyrkularności w firmach.
  • Prelekcją Justyny Kwiatkowskiej zatytułowaną „CBAM – nowy instrument w unijnej polityce klimatycznej: wpływ na biznes”. Ekspertka omówiła Mechanizm Dostosowania Cen na granicach (CBAM) i jego potencjalny wpływ oraz ryzyka biznesowe jakie niesie dla polskich i europejskich importerów oraz konsumentów towarów objętych CBAM.
  • Prezentacją Moniki Strzemińskiej, która opowiedziała o wykorzystaniu funkcjonalności systemu BDO w ramach zbierania, generowania i wyodrębniania danych podlegających raportowaniu ESG.

Podczas tegorocznej edycji Konferencji odbył się także panel dyskusyjny z udziałem sześciu ekspertów, którzy odpowiadali na pytania zadawane przez moderatorkę wydarzenia, Joannę Dudę. Paneliści poruszyli szeroki zakres zagadnień związanych z ESG i zrównoważonym rozwojem, dzieląc się swoimi doświadczeniami i opiniami.

Przerwy kawowe stanowiły nie tylko okazję do relaksu i posiłku, ale również miejsce spotkań z ekspertami. Uczestnicy mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych, uzyskać odpowiedzi na nurtujące pytania i poznać szczegółową ofertę partnerów wydarzenia.

Po zakończeniu ostatniej prelekcji przyszedł czas na podsumowanie i oficjalne zakończenie Forum Liderów Ochrony Środowiska. Organizatorzy podziękowali prelegentom, uczestnikom i partnerom za udział i zaangażowanie. Uczestnicy mieli również okazję do networkingu i wymiany doświadczeń w mniej formalnej atmosferze.

Była to niewątpliwie cenna okazja do poszerzenia wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, a także do nawiązania kontaktów biznesowych i skorzystania z fachowych konsultacji. Uczestnicy wysoko ocenili poziom merytoryczny prelekcji, wartość przekazanych treści i możliwość bezpośrednich konsultacji z ekspertami.

Jak zauważyła Justyna Kwiatkowska – ESG manager oraz specjalista ds. ochrony środowiska w SQD Alliance,  „wydarzenia takie, jak Forum Liderów Ochrony Środowiska są niezwykle istotne, szczególnie w kontekście rosnących wyzwań związanych z ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem. Świadomość zagadnień ESG w polskich przedsiębiorstwach wciąż pozostaje na niskim poziomie, a jednocześnie obowiązki w tym zakresie stale rosną. Dlatego tak ważna jest pilna i intensywna edukacja, która pomoże firmom sprostać nowym wymaganiom. Cieszę się, że mogłam współtworzyć to wydarzenie i zasiać ziarno, które z czasem kiełkując, zaowocuje pozytywną transformacją polskich przedsiębiorstw.”

Fotorelacja