Leszek Rzeszowski

Rekomendowany Audytor Energetyczny ZAE / NEGA-Energy

Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji – w specjalności ochrona środowiska. Członek Stowarzyszeń:

  • Ogólnopolskiego Zrzeszenia Audytorów Energetycznych – ZAE Rekomendowany Audytor Energetyczny – ZAE
  • Międzynarodowego Stowarzyszenia Inżynierów Energetycznych – Association of Energy Engineers®

Międzynarodowy Certyfikowany Menedżer Energetyczny – Certified Energy Manager International® – 95075. Certyfikowany Audytor wewnętrzny systemu zarządzania energią zgodnego z normą ISO 50001. Uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Nr uprawnień: MI/ŚE/751/2009 Nr wpisu do rejestru ministerialnego: 1469.

Autor kilkudziesięciu audytów energetycznych, audytów efektywności energetycznej i audytów energetycznych dużych przedsiębiorstw. Uczestnik kilkudziesięciu szkoleń i konferencji związanych z efektywnością energetyczną.

Prelekcja

Poznaj innych prelegentów