Justyna Kwiatkowska

ESG manager oraz specjalista ds. ochrony środowiska w SQD Alliance

Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdzie uzyskała tytuł inżyniera na kierunku Odnawialne Źródła Energii i Gospodarka Odpadami, oraz Gospodarki Przestrzennej, a także Politechniki Wrocławskiej, gdzie uzyskała tytuł magistra na kierunku Gospodarka Przestrzenna. Od 2023 r. koordynator projektu i specjalista ds. ochrony środowiska w SQD Alliance. Od 2015 r. współpracowała z Atmoterm S.A. jako konsultant ds. ochrony środowiska, kierownik projektów i analityk procesów biznesowych. Specjalizuje się w obsłudze zakładów produkcyjnych z branży energetycznej, chemicznej, elektronicznej, odpadowej i spożywczej w zakresie m.in. doradztwa, raportowania niefinansowego, opracowywania dokumentacji, konsultacji, analiz i ekspertyz prawno-środowiskowych.

Prelekcja

Poznaj innych prelegentów