Mateusz Stachewicz

Ekspert ds. polityki ekologicznej, ESG i Taksonomii BOŚ BANK

Wcześniej przez lata związany z branżą nieruchomości, również w kontekście zrównoważonego rozwoju oraz procesami kształtowania dotyczącego jej prawa na gruncie polskim i europejskim. Brał udział w formowaniu się praktyk, zwłaszcza związanych z Taksonomią UE na rynku europejskim – pracując w europejskiej organizacji Build Europe – jak i na rynku polskim Absolwent studiów prawniczych i podyplomowego studium z zakresu zrównoważonych finansów na Uniwersytecie Warszawskim, słuchacz podyplomowych studiów bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Od 2023 roku bierze udział w pracach Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, będąc liderem Zespołu ds. interpretacji kryteriów technicznych Taksonomii UE dla budownictwa i nieruchomości.

Prelekcja

14:00 - 15:00

Panel dyskusyjny

Poznaj innych prelegentów