Od redukcji emisji po offsetowanie – tworzenie spójnej strategii dekarbonizacji

Tworzenie spójnej strategii dekarbonizacji wymaga poznania śladu węglowego przedsiębiorstwa. Jego zbadanie pozwoli ocenić, jakie działania powinny zostać podjęte w pierwszej kolejności – i jakie przyniosą największy skutek dla redukcji emisji gazów cieplarnianych. W trakcie wystąpienia omówione zostaną poszczególne etapy tworzenia strategii dekarbonizacji oraz pomocne w jej wdrażaniu narzędzia.