Wykorzystanie funkcjonalności systemu BDO w ramach zbierania, generowania i wyodrębniania danych podlegających raportowaniu ESG.

Podczas prelekcji uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z możliwościami jakie daje system BDO w zakresie uzyskiwania niezbędnych danych mogących mieć wpływ na przygotowanie raportu ESG pod kątem gospodarki odpadami. W ramach prezentacji omówione zostaną zagadnienia związane z funkcjonalnościami jakie daje system BDO w zakresie modułu ewidencji odpadów, umożliwiających wyraportowanie informacji dotyczących gospodarowania odpadami i przepływu strumieni odpadów w przedsiębiorstwie pod kątem raportu ESG.  Celem jest również przekazanie uczestnikom prelekcji praktycznych informacji i wskazówek, jak poprawnie zarządzać odpadami, jak poruszać się w BDO nie narażając podmiotów na kary finansowe.

  • Monika Strzemińska
    Kierownik referatu ds. opłat za korzystanie ze środowiska i wniosków BDO  w Urzędzie Marszałkowskim