Działania techniczne wpływające na redukcję śladu węglowego i poprawę efektywności energetycznej oraz ich finansowanie

W codziennym funkcjonowaniu przedsiębiorstw istnieje wiele możliwości optymalizacji gospodarki energetycznej, które mogą znacząco wpływać na redukcję śladu węglowego. W ramach prezentacji omówione zostaną te obszary i ich zależności, a także aktualne możliwości dofinansowania takich działań.