CBAM – nowy instrument w unijnej polityce klimatycznej: wpływ na biznes

Podczas prelekcji uczestnicy będą mieli okazję zapoznania się z mechanizmem dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), nowym instrumencie w unijnej polityce klimatycznej, mającym na celu ograniczenie emisji CO2 i promowanie zrównoważonego rozwoju. W ramach prezentacji uczestnicy poznają zasady działania CBAM, jego wpływ na biznes, szanse i wyzwania z nim związane oraz sposoby dostosowania się do nowych wymogów.