Polityka cyrkularności jako odpowiedź na obowiązek raportowania wykorzystania zasobów i GOZ w ramach Dyrektywy CSRD

Przedsiębiorstwa, dla których kwestie związane z wykorzystaniem zasobów i GOZ okażą się podwójnie istotne w ramach obowiązkowej analizy określonej w Dyrektywie CSRD, będą musiały je zaraportować w oparciu o standard ESRS E5. W raporcie będzie należało m.in. ujawnić cyrkularne polityki, podjęte działania i ich wyniki, cele do realizacji oraz ilościowe dane na temat przepływów materiałów. Należało będzie również wskazać jak model biznesowy wpisuje się w koncepcję zaoszczędzenia surowców.

Wcześniejsze opracowanie polityki cyrkularności zatem zdecydowanie ułatwi przedsiębiorstwom wywiązywanie się ze swoich corocznych obowiązków raportowych, a może również doprowadzić do zmniejszenia ilości wykorzystywanych zasobów, a w konsekwencji – do zwiększenia osiąganych zysków środowiskowych i ekonomicznych.