Obowiązek raportowania ESG w zakresie standardów środowiskowych – wyzwania i praktyczne rozwiązania

Podczas prelekcji uczestnicy będą mieli okazję zgłębić kluczowe aspekty raportowania ESG w zakresie standardów środowiskowych.

W ramach prezentacji omówione zostaną European Sustainability Reporting Standards (ESRS) dotyczący kwestii środowiskowych (E1-E5), rzucając światło na istotne zasady i wytyczne, które stanowią fundamenty skutecznego raportowania ESG. Ponadto, uczestnicy zostaną wprowadzeni w tematykę ujawnień emisji gazów cieplarnianych (GHG) oraz zapoznani z analizami scenariuszowymi, które mają kluczowe znaczenie dla identyfikacji, oceny ryzyka oraz szans związanych z klimatem.

Kolejnym istotnym punktem prelekcji będzie zagadnienie ujawnień taksonomicznych jako integralnego elementu raportowania w kontekście zrównoważonego rozwoju. Prelegentka podzieli się praktycznymi wskazówkami, które mogą być wykorzystane do skutecznego wdrożenia obowiązków raportowania ESG związanych ze standardami środowiskowymi.