Ekoprojektowanie jako instrument doskonalenia charakterystyki środowiskowej produktów w cyklu życia

Osiągnięcie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz celów zrównoważonego rozwoju będzie możliwe poprzez głębokie zmiany inicjowane w procesie projektowania produktów. W sposób naturalny rodzą się tym samym pytania dotyczące włączania aspektów środowiskowych do projektowania i rozwoju wyrobów, podejść analitycznych, zastosowania narzędzi wspomagających ekoprojektowanie, wykorzystania ich potencjału do tworzenia produktów w coraz mniejszym stopniu wpływających na środowisko.

Przedmiotem wystąpienia będzie omówienie tych zagadnień z nakreśleniem szerszej perspektywy ESG.

  • Jolanta Baran
    Dr inż. w zakresie inżynierii i ochrony środowiska, ekspert ds. ESG, LCA i śladu węglowego