Adaptacja do zmian klimatu – ryzyko i szansa

Adaptacja do zmian klimatu jest jednym z zagadnień, które należy podjąć w raportowaniu ESG. Nie bez powodu, bowiem zmiany klimatu powodują pojawianie się nowych grup ryzyka i szans, wpływających na stabilność funkcjonowania organizacji. Uwzględnienie zagrożeń klimatycznych w zarządzaniu pozwala organizacjom na wcześniejsze przygotowanie się na potencjalne kryzysy oraz minimalizowanie ich negatywnych skutków. Firmy, które adaptują się do nowej rzeczywistości klimatycznej, zwiększają swoje szanse na długoterminowy sukces oraz odporność na nieprzewidziane wyzwania.