Zrównoważony rozwój w zarządzaniu aktywami – system zarządzania aktywami ISO 55001:2017

Prelekcja/wykład jest skierowana/y do każdego rodzaju organizacji, która chce skutecznie zarządzać swoimi aktywami. Norma ISO 55001 nie jest standardem nowym – jej wydanie się datuje się na rok 2014. Nie jest również standardem szeroko rozpowszechnionym, aczkolwiek w ostatnim czasie obserwuje się dość duże zainteresowanie zarządzaniem aktywami. Coraz częściej pojawiają się dokumentacjach przetargowych wymagania dotyczące wdrożenia tego standardu.
Wydaje się, że w najbliższych latach norma ISO 55001 może stać się istotnym elementem rynku wdrożeń i certyfikacji systemów zarządzania.

Prelegent

Jarosław Nowicki

Trener / Konsultant / Auditor SQDA

Tytuł mgr inż. ze specjalizacją informatyka w zarządzaniu uzyskał na Politechnice Lubelskiej w Lublinie. W Stowarzyszeniu Inżynierów i Mechaników Polskich, SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr „MECHANIKA” w Lublinie SIMP-ZORPOT, Towarzystwie Rzeczoznawców Majątkowych SIMP otrzymał tytuł rzeczoznawcy o specjalności systemów zarządzania jakością oraz wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów. Od 26 lat związany z systemami ISO. Trener oraz audytor wiodący ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001. Ma na swoim koncie ponad 300 wdrożeń systemów zarządzania, w tym ISO 14001, w różnych branżach. Prowadzi wykłady w zakresie jakości, środowiska, BHP, bezpieczeństwa informacji oraz innych dziedzin.