Zarządzanie emisją gazów cieplarnianych w kontekście optymalizacji zużycia energii

Kilka lat temu gospodarka emisyjna w przedsiębiorstwie opierała się na stosowaniu mniej lub bardziej rozbudowanej instalacji oczyszczającej gazy odlotowe.
W chwili obecnej dokonuje się korelacji pomiędzy rozwiązaniami organizacyjnymi, technologicznymi oraz technicznymi na podstawie analiz prowadzonych w poszczególnych obszarach ww. przedsiębiorstwa.
Należy zaznaczyć, iż przedmiotowe analizy dokonywane są w pełnym cyklu życia produktu, co umożliwia optymalizację zużycia materiałów i surowców, a także mediów w tym energii.

Prelegent

Patrycja Rochowska

Trener / Konsultant / Auditor SQDA

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki uzyskała tytuł mgr inż. oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach – gdzie realizowała studia podyplomowe z zakresu BHP i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem, a także Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – gdzie realizowała studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska przed hałasem i drganiami. Od 2005 roku prowadzi działalność konsultingową, trenerską oraz projektową w branży usługowej, zakładach produkcyjnych oraz branży projektowej w odniesieniu do zagadnień z dziedziny inżynierii i ochrony środowiska, a także z dziedziny BHP.