Wykorzystanie diagnostyki maszyn do poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa

Podczas prelekcji przedstawione zostaną korzyści z wprowadzenia cyfrowych rozwiązań EMERSON, które umożliwiają optymalizację procesu produkcyjnego . Krótko omówiony będzie również proces wdrażania tych rozwiązań, oraz szacunkowe korzyści jakie przynosi transformacja cyfrowa zakładu. Skupimy się w tym przypadku głównie na procesach w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, metalurgicznym.

Prelegent

Tomasz Kozieł

Key Account Manager i rozwiązania Plantweb

Posiada 20 lat doświadczenia w automatyce przemysłowej (programowanie i uruchomienia systemów starowania) oraz w optymalizacji procesów przemysłowych (automotive i chemia). Aktualnie zajmuje się promowaniem i wdrażaniem rozwiązań cyfrowych związanych z przemysłem 4.0 u klientów w branży przemysłowej (przemysł chemiczny i ciężki), oraz doradzaniem klientom w sprawach realizacji procesu digitalizacji przemysłu.