Energia z OZE jako zabezpieczenie przed wzrostem cen energii elektrycznej

Na przestrzeni ostatnich lat obsługujemy z Partnerami kierunkowymi firmy z zakresu optymalizacji energetycznej. Zmiany zachodzące w tym obszarze wymuszają na właścicielach firm małych, średnich i dużych modyfikację dotychczasowych umów i rozwiązań w przedsiębiorstwach. Współpracę z Państwa firmą możemy oprzeć na analizie dokumentów podstawowych dot. sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej i paliwa gazowego, w celu zoptymalizowania kosztów stałych lub wykonać szerszą analizę. Ponadto dobieramy programy wspierające finansowanie audytów tematycznych w przedsiębiorstwach, jeżeli takowe są wymagane oraz obsługujemy audyty energetyczne ustawowe. Mając na celu zminimalizowanie kosztów stałych związanych z energią elektryczną, dopasowujemy rozwiązania, m.in. Instalacje PV, banki energii, pompy ciepła, kogenerację i inne.

Będę miała przyjemność przedstawić Państwu nieco historii rynku energii w Polsce. Tendencje rynkowe, projekty które są już wdrażane oraz te, które niebawem będą miały zastosowanie dla Firm. Z przyjemnością odpowiem na pytania i pozostaję w kontakcie, aby zoptymalizować koszty w Państwa Firmie.

Prelegent

Tomasz Boryś

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. - Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w energetyce – rynek paliwa gazowego, energii, praw majątkowych do świadectw pochodzenia oraz gwarancji pochodzenia energii. Specjalizuje się w produktach indeksowanych oraz rozwiązaniach indywidualnych dla Klienta z zakresu energetyki oraz OZE. Były członek zespołu ekspertów przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. Pracował z największymi Spółkami Skarbu Państwa w Polsce, podmiotami z kapitałem zagranicznym oraz największymi odbiorcami energii i paliwa gazowego w Polsce.