Analiza śladu węglowego – zużycie zasobów nieodnawialnych

Pojęcie „ślad węglowy” używane jest w chwili obecnej głównie w kontekście eko-wizytówki przez duże i rozpoznawalne marki branżowe.
Tymczasem pod ww. pojęciem kryje się mierzalny wskaźnik wpływu danego produktu lub organizacji na warunki klimatyczne w ujęciu regionalnym i globalnym, na podstawie którego świadomy przedsiębiorca może zbudować efektywny system zarządzania zużywanymi zasobami nieodnawialnymi.

Prelegent

Patrycja Rochowska

Trener / Konsultant / Auditor SQDA

Absolwentka Politechniki Śląskiej w Gliwicach, gdzie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki uzyskała tytuł mgr inż. oraz Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach – gdzie realizowała studia podyplomowe z zakresu BHP i Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem, a także Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie – gdzie realizowała studia podyplomowe z zakresu ochrony środowiska przed hałasem i drganiami. Od 2005 roku prowadzi działalność konsultingową, trenerską oraz projektową w branży usługowej, zakładach produkcyjnych oraz branży projektowej w odniesieniu do zagadnień z dziedziny inżynierii i ochrony środowiska, a także z dziedziny BHP.