Tomasz Boryś

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. - Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w energetyce – rynek paliwa gazowego, energii, praw majątkowych do świadectw pochodzenia oraz gwarancji pochodzenia energii. Specjalizuje się w produktach indeksowanych oraz rozwiązaniach indywidualnych dla Klienta z zakresu energetyki oraz OZE. Były członek zespołu ekspertów przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki. Pracował z największymi Spółkami Skarbu Państwa w Polsce, podmiotami z kapitałem zagranicznym oraz największymi odbiorcami energii i paliwa gazowego w Polsce.

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. - Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Dyrektor Systemów Zarzadzania i Ochrony Środowiska SQDA