Jarosław Nowicki

Trener / Konsultant / Auditor SQDA

Tytuł mgr inż. ze specjalizacją informatyka w zarządzaniu uzyskał na Politechnice Lubelskiej w Lublinie. W Stowarzyszeniu Inżynierów i Mechaników Polskich, SIMP Ośrodek Doskonalenia Kadr „MECHANIKA” w Lublinie SIMP-ZORPOT, Towarzystwie Rzeczoznawców Majątkowych SIMP otrzymał tytuł rzeczoznawcy o specjalności systemów zarządzania jakością oraz wyceny maszyn, urządzeń i pojazdów. Od 26 lat związany z systemami ISO. Trener oraz audytor wiodący ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 27001. Ma na swoim koncie ponad 300 wdrożeń systemów zarządzania, w tym ISO 14001, w różnych branżach. Prowadzi wykłady w zakresie jakości, środowiska, BHP, bezpieczeństwa informacji oraz innych dziedzin.

ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. - Kierownik ds. Kluczowych Klientów

Dyrektor Systemów Zarzadzania i Ochrony Środowiska SQDA